Machine keuren

Sinds de invoering van de Arbowet is het periodiek keuren van tuin- en parkmachines verplicht voor o.a. werkgevers en ingehuurde ZZP-ers. 

Daarbij moeten deze voldoen aan allerlei wettelijke verplichtingen zoals: 

- De machinerichtlijnen
- Richtlijn arbeidsmiddelen
- Wegenverkeerswet 
- NEN 3140 normering 
- LTP-kleur

Onze medewerkers zijn gecertificeerd keurmeesters landbouw, tuin- en parkmachines. Ze zijn bevoegd om uw hele machinepark te keuren op LTP-kleur criteria en uw elektrisch handgereedschap conform NEN-3140, als ook op productaansprakelijkheid. 

Laat uw machinepark tijdig keuren en voorkom problemen.

Maak een afspraak met één van de keurmeesters via tuinmachines@benvanhetmos.nl of telefonisch via 053 434 16 66.